Bình tích áp Varem LR 12
Model: LR 12
Thể tích: 12 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 3/4 inch
Kích thước: 270x310 mm

Bình tích áp Varem LR 12
Bình tích áp Varem LR 12

Bình tích áp Varem LR 100
Model: LR 100
Dung tích: 100 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 1 inch
Kích thước: 450x730 mm

Bình tích áp Varem LR 100
Bình tích áp Varem LR 100

Bình tích áp Varem LR 8
Model: LR 8
Thể tích: 8 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 3/4 inch
Kích thước: 200x330mm

Bình tích áp Varem LR 8
Bình tích áp Varem LR 8

Bình tích áp Varem LR 50
Model: LR 50
Dung tích: 50 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 3/4 inch - 19.05 mm
Kích thước: 320x620mm

Bình tích áp Varem LR 50
Bình tích áp Varem LR 50

Bình tích áp Varem LR 80
Model: LR 80
Dung tích: 80 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 1 inch - 25.4 mm
Kích thước: 450x662mm

Bình tích áp Varem LR 80
Bình tích áp Varem LR 80

Bình tích áp Varem LR 60
Model: LR 60
Dung tích: 60 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 1 inch - 25.4 mm
Kích thước: 320x670mm

Bình tích áp Varem LR 60
Bình tích áp Varem LR 60

Bình tích áp Varem LR 150
Model: LR 150
Thể tích: 150 lít
Áp lực tối đa: 6 bar
Đầu kết nối: 1.5 inch
Kích thước: 554x810mm

Bình tích áp Varem LR 150
Bình tích áp Varem LR 150

Bình tích áp Varem LSV 300
Model: LSV 300
Thể tích: 300 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước: 624x1370 mm

Bình tích áp Varem LSV 300
Bình tích áp Varem LSV 300

Bình tích áp Varem LSH 100
Model: LSH 100
Thể tích: 100 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’ inch

Bình tích áp Varem LSH 100
Bình tích áp Varem LSH 100

Bình tích áp Varem LS H 200
Model:  LS H 200
Thể tích: 200 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước:  602x1038 mm

Bình tích áp Varem LS H 200
Bình tích áp Varem LS H 200

Bình tích áp Varem LSV 1500
Model: LSV 1500
Thể tích: 1500 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Đầu kết nối: 2' inch
Kích thước: 1150x2080 mm
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 

Bình tích áp Varem LSV 1500
Bình tích áp Varem LSV 1500

Bình tích áp Varem LS H 200
Model:  LS H 200
Thể tích: 200 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước:  602x1038 mm

Bình tích áp Varem LS H 200
Bình tích áp Varem LS H 200

Bình tích áp Varem LS H 200
Model: LS H 200
Thể tích: 200 lít
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước:  602x1038 mm

Bình tích áp Varem LS H 200



Bình tích áp Varem LSV 1500
Model: LSV 1500
Thể tích: 1500 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Đầu kết nối: 2' inch
Kích thước: 1150x2080 mm
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC

Bình tích áp Varem LSV 1500
Bình tích áp Varem LSV 1500


Bình tích áp Varem LSV 1000
Model: LSV 1000
Thể tích: 1000 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Đầu kết nối: 2' inch
Kích thước: 945x1912 mm
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC

Bình tích áp Varem LSV 1000
Bình tích áp Varem LSV 1000

Bình tích áp Varem LSH 100
Model: LSH 100
Thể tích: 100 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’ inch
Kích thước: 485x756 mm


Bình tích áp Varem LSH 100
Bình tích áp Varem LSH 100

Bình tích áp Varem LSH 300
Model:  LSH 300
Thể tích: 300 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước:  654x1188 mm

Bình tích áp Varem LSH 300
Bình tích áp Varem LSH 300

Bình tích áp Varem LSH 150
Model:  LSH 150
Thể tích: 150 lit
Áp lực tối đa: 10 bar
Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +99  oC 
Hình dạng: bình nằm ngang
Đầu kết nối: 1’1/2 inch
Kích thước:  602X825 mm

Bình tích áp Varem LSH 150
Bình tích áp Varem LSH 150

Sản phẩm bán chạy

Bơm dầu
Bơm bánh răng